Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Krähling János – Fehér Krisztina – Jobbik Eszter – Kollár Mária: A Műegyetem középkori építéstan tanszékének címjegyzéke – Oktatásmódszertani és könyvtártörténeti adalékok a magyar építészképzés történetéhez

A BME Építészettörténeti és Műemléki Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén őrzött rajzgyűjtemény feldolgozása során került elő az egykori középkori építéstan tanszék címjegyzéke, amely – kutatásunk szerint – az 1870-es évektől, Steindl Imre professzori kinevezésétől kezdve 1933-ig tartalmazza a középkori építéstan tanszék könyv-, folyóirat és egyéb oktatási segédanyag állományát. A címjegyzék letisztázása a jelen formára Möller István tanszékvezetősége idején történt. A címjegyzék egyrészt bemutatja a könyvtár gyarapodást, másrészt – egyfajta szertári jegyzékként – fontos módszertani adalékokkal szolgál a középkor oktatásának elvi és módszertani kérdéseihez, a hallgatók által elkészítendő rajzok forrásaihoz. A címtár közreadása a késő historizmus kutatásának forrásaihoz is adalékul szolgál.

Kulcsszavak
építészeti szakkönyvtár · építész szakkönyv · építészeti rajz · építészoktatás

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék