Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Kapcsolat oldal

Főszerkesztő / Editor-in-Chief:
Vukoszávlyev Zorán
(zoran_at_eptort.bme.hu)

Szerkesztőbizottság / Board of Editors:
Esteban Fernández-Cobián (Universidade da Coruña, Spain)
Krähling János (BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Magyarország)
Ján Krcho (Technicka Univerzita v Košiciach, Slovakia)
Andrea Longhi (Politecnico di Torino, Italy)
Szalai András (BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Magyarország)

Szerkesztői asszisztens / assistant editor:
Urbán Erzsébet

Cím / address:
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
BUTE Department of History of Architecture and Monument Preservation
H-1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. II. 82.

 


A közlésre szánt írásokat az Útmutatónak megfelelően előkészített formában a főszerkesztőnek kell beküldeni a zoran_at_eptort.bme.hu címre, aki azt továbbküldi a szakmailag illetékes lektornak. A lektor javaslatot tesz az írás elfogadására, illetve a szükséges módosításokra. Az írás esetleges elutasításáról a főszerkesztő a lektorral egyeztetve dönt.

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék