Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Aktuális szám


Máté Balázs – Varga Géza: Kelet és nyugat határán – Az Árpád-kori körtemplomok vizsgálata
A körtemplomok Közép-Európában kiemelkedően magas számban megtalálható szakrális épülettípus. Az ősi centrális elrendezés megidézi a természeti vallások formavilágát, de már a kereszténységhez kapcsolódó funkciók kapnak benne helyet. Ennek következtében a Keleti és a Nyugati Kereszténység határterületén egy olyan független épülettípus jött létre, amely egyik oldalnak sem része, de mindkettő hatása felfedezhető benne. Feltehetőleg ezzel az építészeti formával a kialakulóban lévő államok a saját szuverenitásukat is próbálták megőrizni, miközben a Bizánci és a Német-Római Birodalom egyre nagyobb befolyást akart szerezni a régióban. A Kárpát-medence területén jelen ismereteink szerint közel kétszáz rotunda található. Ez az emlékállomány az épülettípus elterjedését tekintve kiemelkedő jelentőséggel bír. Célul tűztük ki, hogy bemutassuk a körtemplomok kialakulásának lehetséges okait és rávilágítsunk azokra a hatásokra, amik az évszázadok folyamán befolyásolhatták a forma elterjedését.

Kulcsszavak: körtemplom ・ rotunda ・ középkor ・ Közép-Európa ・ szakrális építészet

 


Karácsony Rita: A középület-tervezés elméleti oktatása a Műegyetemen – A tárgy professzorai és oktatás-módszertanának változásai (1940–1960)

A középület-tervezés elméletét az 1930-as évek elejétől önálló tantárgy keretében oktatják a Műegyetem építészmérnök hallgatói számára. Jelen tanulmány mindenekelőtt a tárgy 1940-es, 1950-es évekbeli történetét vizsgálja, kiemelve az 1944/45-ös tanévet, amikortól ezen a területen is megjelent a modern szemlélet a magyar építészetoktatásban. A változások elsősorban Kiss Tibor professzornak voltak köszönhetők, aki különféle módszerekkel próbálta meg összekapcsolni az előadásokon alapuló elméleti oktatást a gyakorlattal. Az általa és kollégája, Weichinger Károly által képviselt oktatói-tervezői hozzáállás a szocreál stílusdiktátum alatt is tovább élt, és szellemi örökségként ma is érezteti hatását a BME Építészmérnöki Karán.

Kulcsszavak: építészetoktatás ・ középület-tervezés ・ modern szemlélet ・ szocreál

 


©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék