Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

ARCHITECTURA HUNGARIAE

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1999 óta megjelenő online folyóirata.

Az ARCHITECTURE HUNGARIAE célja, hogy kihasználva az internet nyújtotta gyors megjelenést minél előbb és minél szélesebb körben tegye közzé és elérhetővé a szakterületébe tartozó legújabb kutatási eredményeket, megméretve azokat a szélesebb szakmai nyilvánosságban is.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE az építészettörténet, a műemlékvédelem és az építészetelmélet területéről közöl rövidebb és hosszabb írásokat, tanulmányokat. A témák – a tanszék kutatási területének megfelelően – az építészettörténet valamennyi korszakára (az őskortól napjainkig) kiterjednek, hazai és nemzetközi kérdéseket egyaránt érintenek.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE elsősorban tudományos cikkeket közöl, de teret ad kutatási előzeteseknek, jelentéseknek, konferencián elhangzott előadásoknak, illetve rövidebb esszéknek és kritikáknak is. A szerzők egyetemi oktatók, kutatók, a doktori képzések résztvevői, igényes TDK tanulmányokat készítő egyetemi hallgatók. A lap cikkei 2012 óta lektoráltak.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE a nemzetközi tudományos folyamatokba történő bekapcsolódást elősegítendő 2015-től kétnyelvű, a külföldön is érdeklődésre számot tartó kiemelt témákat angol nyelven közli. E célnak is megfelelően a periodika ’open access’ elveknek megfelelően jelenik meg.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE a harmadévente megjelenő rendes lapszámok mellett 2015-től szupplementum jelleggel évi egy különszámot is megjelentet a hazai építészettörténetet érintő rangos szakmai előadásokból szerkesztett cikkekkel, valamint az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatóinak nemzetközi konferenciákon megjelent tudományos eredményeiből átdolgozott, magyar nyelvű tanulmányokkal.

ARCHITECTURA HUNGARIAE is the online journal of the Department of History of Architecture and Monument Preservation, published since 1999.

ARCHITECTURE HUNGARIAE aims for publishing and making available the latest research findings related to its area of expertise as quickly and as widely as possible by taking advantage of the Internet’s quick release facility, and also for challenging these results among a wider professional public.

ARCHITECTURA HUNGARIAE publishes shorter and longer writings and studies from the area of the history of architecture, historic preservation and architecture theory. The topics – in accordance with the research areas of the department – cover all periods of architectural history (from prehistoric times to the present), involving both national and international issues.

ARCHITECTURA HUNGARIAE primarily publishes scientific articles, but it provides space also for research advances, reports, conference lectures, and for shorter essays and criticism as well. The authors are academics, researchers, participants of the doctoral program, and university students who prepared their studies of high standard on the National Scientific Students’ Associations Conference (known as TDK). Since 2012, the articles of the journal are reviewed.

ARCHITECTURA HUNGARIAE is bilingual since 2015, as in order to facilitate the involvement in international scientific processes, the key topics of international interest are published in English. In accordance with this objective the journal is a fully ’open access’ periodical.

In addition to regular volumes published in every trimester, ARCHITECTURA HUNGARIAE releases also a special issue per year on a supplementary basis since 2015. This volume contains articles edited from prestigious professional lectures on the Hungarian history of architecture, as well as studies revised and rewritten in Hungarian from the scientific findings of the lecturers of the Department of History of Architecture and Monument Preservation , originally published at international conferences.

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék