Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Varga Bianka: Érték(újra)teremtés – Kolostorok újrahasznosítása és továbbélése kortárs építészeti beavatkozások segítségével

Az európai építészettörténetben a kolostorépítészet kiemelkedő helyet foglal el. A jellegzetes alaprajzi elrendezést és tömeget mutató épületek nagy része napjainkra kritikus állapotba került. Pusztulásuk megállításának érdekében a kortárs építészet segítségével is születhetnek megoldások. A dolgozat a kolostorok megőrzésének és továbbélésének lehetőségeit vizsgálja, ezen belül a funkcióváltásra és annak határaira koncentrálva. A különböző megújuló- vagy éppen megőrzött- használati módok az ezredforduló évtizedeiben megépült példákon keresztül kerülnek elemzésre. Az épületek vizsgálata elsősorban az átalakítás és az egykori rendház épületének egymás közötti viszonyára alapoz.

Kulcsszavak: kolostorok, kortárs építészet, újrahasznosítás, illeszkedés

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék