Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Szalai András: Az építészeti formaalkotás néhány művészetelméleti vonatkozása Hozzászólás a vizuális kultúra és az építészet kapcsolatának kérdésköréhez – egy konferencia előadás továbbgondolása

A két fogalom, vagy inkább toposz közötti kapcsolat, vagyis a vizuális kultúra-kutatás, mint „interdiszciplináris diskurzus-mező”, és az építészet, mint „multimodális kommunikációs rendszer”, viszonya első pillantásra akár magától értetődőnek is tűnhet. Különösen akkor, ha az építészetet ennek a már-már aforizma-szerűen tömör – egyébként Donald Preziositól származó –, megfogalmazásnak megfelelően értelmezzük. Az ekképpen definiált építészet-fogalomban ugyanis a vizuális kultúra-kutatás, illetve az ezzel nagyjából azonos gyökerű környezetkultúra-kutatás fogalmi apparátusának (építészeti) szemiotikában megalapozott szemlélete tükröződik.

Kulcsszavak: környezetkultúra, (építészeti) forma és tér, vizuális-plasztikai-architektonikus gondolkodás, operacionalitás

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék