Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Sulyok Miklós: Építészet, történelem, hely – A Miskolci Építész Műhely és a kritikai regionalizmus

Hosszabb ideje foglalkozom a Miskolci Építész Műhely tevékenységével, tehát fontosnak tartom munkásságukat. Mint ismeretes, ez a csoport 1978-1990-ig állott fenn a miskolci Északterv-nél. Munkásságukban olyan építészeti problémákra adott válaszokat látok, amelyek a kortárs nemzetközi és magyar építészet bizonyos alapkérdéseit érintik, és lehetőséget adnak tágabb építészetelméleti felvetések megfogalmazására is. Hogy a lehetséges elméleti vonatkozások építészettörténeti tartalmát érthetőbbé tegyem, elsőként röviden felvázolom a Miskolci Építész Műhely történetét, majd egy városépítészeti pályázatuk példáján bemutatom építészeti gondolkodásukat. Az ott kifejtett gondolatrendszerüket pedig összevetem Kenneth Frampton kritikai regionalizmus-elméletével. Tehát előadásomban előbb egy most lezáródó kutatásomból emelek ki két részletet, és tézisszerűen kifejtem a hozzájuk kapcsolódó elméleti vonatkozásokat.

Kulcsszavak: Miskolci Építész Műhely, kritikai regionalizmus, Frampton

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék