Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Máté Balázs – Varga Géza: Kelet és nyugat határán – Az Árpád-kori körtemplomok vizsgálata

A körtemplomok Közép-Európában kiemelkedően magas számban megtalálható szakrális épülettípus. Az ősi centrális elrendezés megidézi a természeti vallások formavilágát, de már a kereszténységhez kapcsolódó funkciók kapnak benne helyet. Ennek következtében a Keleti és a Nyugati Kereszténység határterületén egy olyan független épülettípus jött létre, amely egyik oldalnak sem része, de mindkettő hatása felfedezhető benne. Feltehetőleg ezzel az építészeti formával a kialakulóban lévő államok a saját szuverenitásukat is próbálták megőrizni, miközben a Bizánci és a Német-Római Birodalom egyre nagyobb befolyást akart szerezni a régióban. A Kárpát-medence területén jelen ismereteink szerint közel kétszáz rotunda található. Ez az emlékállomány az épülettípus elterjedését tekintve kiemelkedő jelentőséggel bír. Célul tűztük ki, hogy bemutassuk a körtemplomok kialakulásának lehetséges okait és rávilágítsunk azokra a hatásokra, amik az évszázadok folyamán befolyásolhatták a forma elterjedését.

Kulcsszavak: körtemplom ・ rotunda ・ középkor ・ Közép-Európa ・ szakrális építészet

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék