Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Fehér Krisztina: Kőfaragók technológiai jelei a zsámbéki kőtár kőfaragványain

A gótikus faragott építőköveken gyakran találkozunk olyan karcokkal, vésetekkel, amelyek a tervezés, faragás és beépítés technológiájára utalnak. A kőfaragójelekkel ellentétben ezek jellemzően inkább a kövek nem látszódó felületein helyezkednek el. A tanulmány a zsámbéki egykor premontrei, majd pálos templom- és kolostorrom kőtárában található technológiai jelek összegyűjtését tartalmazza. Ezeknek egy része kétség kívül értelmezhető, de akadnak olyanok is, amelyek még megfejtésre várnak. A kutatás tehát erre a kérdésre keresi a választ. A kutatást megnehezíti, hogy a kőtári kövek illesztési felületei az esetek nagy részében sérültek. Ezért a Zsámbékon megtalálható jelek minél szélesebb körű megismerése érdekében azokat más, szakirodalomból ismert példák bemutatása is kiegészíti. A technológiai jelekkel eddig csak említés szintjén foglalkoztak a kutatók, gyűjtésükkel és vizsgálatukkal azonban közelebb juthatunk a középkori tervezési és kivitelezési módszerek megértéséhez.

 

Kulcsszavak:
Zsámbék · gótika · kőfaragás · építéstechnológia · boltozat

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék