Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Vukoszávlyev Zorán: Régi és új a kortárs spanyol építészetben

A régiségérték fogalmát a 19. század végén Alois Riegl fogalmazta meg a műemlékek értékelésének szubjektív rendszerét kívánva feltárni. A 20. század hajnalán létrejött írás örökérvényűnek tűnő gondolatokat fogalmaz meg a kulturális hagyaték, örökség vizuális érzékelését és esztétikai értelmezését tekintve. Nem csak a korabeli társadalmi képet, hanem az adott korszakból konkrétan vonatkoztatható példákat is elhagyva kísérletet tehetünk ezen gondolatok mentén értékelni mai viszonyunkat a régiségértékhez. 110 év távlatában érvényes gondolatokat állítunk lírai párhuzamba kortárs építészeti alkotásokkal – aktuális kutatásunk látókörében lévő kiemelkedő jelentőségű spanyol építészeti példákkal, melyek a történeti kontextus viszonyrendszerében hasonuló entitással jelennek meg.

Kulcsszavak: régiségérték, restaurálás, rekonstrukció, kontextus, jelenérték

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék