Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Urbán Erzsébet – Vukoszávlyev Zorán: Közép-Kelet-Európa ipari örökségének kortárs újrahasznosítási lehetőségei

Az épített örökség egyetemes kultúránk egyik legfontosabb alkotórésze – az emberiség több ezer éves hagyatékát jelentik azok a műemlékek, melyek régmúlt korok tárgyi értékeit hordozzák. A legjelentősebb emlékek nem csak építési kultúránkról adnak tanúbizonyságot, hanem létrejöttük időszakának társadalmi felépítését, az államberendezkedés működését, a kor technikai és művészeti fejlettségét reprezentálják számunkra – összkulturális vonatkozásban értékhordozók. Ezen kulturális értékek felismerése és védelme a megtartás érdekében a társadalom feladata. Az örökségvédelmi szemlélet ki kell, hogy terjedjen azon monumentális alkotásokra is, melyek a modernizálódó Európában az ipari-technológiai robbanás befogadását biztosították. Ezen ipari műemlékek megőrzése egy nemzet kulturális identitásának megőrzése szempontjából kiemelten jelentős.

Kulcsszavak: örökségvédelem, indusztrializáció, újrahasznosítás, emlékezet, ipari turizmus, értékmentés

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék