Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Urbán Erzsébet – Vukoszávlyev Zorán: Árkay Bertalan templomépítészete a második világháború után

A második világháborút követő gyors politikai hatalomátrendeződés jelentős hatást gyakorolt az addig a társadalom életét meghatározó egyházak működésére. A demokratikus államrend felszámolásával megindult egyházellenes folyamatok a kommunizmus majd szocializmus alatt teljes mértékben igyekeztek ellehetetleníteni az egyházak működését, a vallásosság felszámolását célozták – mindez természetszerűleg a templomépítészetben is jelentős változásokat hozott. A hazai egyháztörténet-tudomány már feltárta a külső hatások és belső folyamatok eredményeit – miként egyházaink működése sem szűnt meg, akként a templomépítészet is változó tendenciákkal és intenzitással, de folyamatos maradt a rendszerváltásig tartó mintegy négy évtized alatt. Tanulmányunk a két világháború közötti modern templomépítészetünk legismertebb alkotójának, Árkay Bertalannak 1945 után épült templomait vizsgálja építész-alkotói megközelítésből. Az építészeti elemzések által felrajzolható tendenciaváltások a második világháborút követő két évtized hazai templomépítészetének árnyaltabb képét adják.

Kulcsszavak: alkotói megközelítés, modernizmus, építész ouvre, Árkay Bertalan

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék