Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Remenár Krisztina: Orgonaelhelyezés református templomokban – Esettanulmány 20. századi debreceni templomokkal

A mai európai kereszténység számára az orgona egyértelműen hozzátartozik a templomok berendezéséhez. Ez nem volt azonban mindig így: a reformáció után két évszázadig tiltott volt használatuk a református liturgiákban. Használatuk magyarországi újra engedélyezése óta számos elhelyezési megoldást találunk, aminek szempontjai és feltételei igen összetettek. Jelen cikk szerzője rövid történeti áttekintés után felsorolja az orgona különböző református liturgikus terekben való elhelyezésének legfontosabb liturgiai és orgonaépítési feltételeit. Az ismertetett szempontok után nyolc debreceni kálvinista templom példáján szemlélteti a kialakult megoldásokat, értékelve azokat, szükség esetén előnyösebb megoldást javasolva.

Kulcsszavak
Kálvin · református · templom · orgona · elhelyezés

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék