Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Németh Nóra – Marótzy Katalin: A művészét históriája és a historizmus – A korszak német művészetfilozófiai háttere

A historizmus történelemfelfogásának megértése közelebb visz a művészeti-építészeti alkotások megértéséhez és ezen belül az építészeti pályázatok témaköréhez. A stílusválasztás és az építészeti verseny hátterének feltárása önmagán túlmutató következtetések levonására ad lehetőséget. A klasszicizmusban elkezdődött folyamat, a generációkon átívelő tudás tudományos rendszerbe foglalása a historizmus korában érte el az első csúcspontját, amikor a racionalizmus a művészeti alkotások megítélését is befolyásolta. A történelemfilozófia hegeli értelemkeresése, a tudományos
művészettörténet kugleri és schnaasei megszületése, a semperi stílustörténet meghatározta a korszak gondolkodását. A nemzeti stílusok felismerése és megalkotása a tudományos eredmények segítségével olyan korszellem jelenlétére utalnak, amely a polgárosodással, a szabad piaci versennyel, így az építészeti pályázatokkal is szorosan összefügg, és esszenciálisan jellemzi a historizmus korát.

Kulcsszavak
historizmus · építészetelmélet · Gottfried Semper · Franz Kugler · Karl
Schnaase

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék