Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Laczó Dániel: Modernista reflexiók az angol romantikus építészetelmélet alapértékeire

Az angol romantika építészetének történetét általában lezárt korszakként értelmezik a későbbi kutatások, míg elméletének hosszú távú hatásait a modernizmus gyakorlati és elméleti alkotói egyaránt kiemelik. A romantika szellemiségének építészetre gyakorolt hatásának kiterjedtségét jól mutatja a gyakorlati eredmények sokasága, most azonban célom az építészettörténet- és építészetelmélet-írást befolyásoló tényezők azonosítása és leírása. Eszközöm a kulcsfogalmakhoz tartozó fejtegetések nyomon követése a XIX-XX. században és az átértékelődés menetének leírása. A különbözőségeket az eredeti írásokat és a róluk alkotott, vagy általuk befolyásolt véleményt felidézve mutatom be. Cikkem a romantikus elmélet modernista elméletre gyakorolt közvetlen hatását vizsgálja, a történet- és elméletírás dimenzióiban.

Kulcsszavak: építészetelmélet, moralitás, romantika, modernizmus.

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék