Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Kovács Máté Gergő: A műemlékvédelem kezdetei Törökország területén

Törökország területén az intézményesített keretek közt végzett, szervezett műemlékvédelem kezdete a 20. század első felére, egészen pontosan a késő-oszmán korra és az 1923. évben kikiáltott köztársaság korai szakaszára nyúlik vissza. Azonban török és oszmán földön az épített örökség védelmének egészen korai időszakig visszamenő hagyományai vannak, intézményrendszere és története folytonosságot mutat az oszmán építészettörténet hagyományos szerveződésével. Jelen tanulmány célja felvázolni a Késő-Oszmán Birodalom, és a Török Köztársaság korai éveiben a törökországi szervezett műemlékvédelem kezdeteinek történetét. Egyúttal elemzi a történeti vakufok a műemlékvédelem intézményrendszerében elfoglalt helyét az említett korszakban, illetve napjainkban.

Kulcsszavak
műemlékvédelem · Törökország · Oszmán Birodalom · küllije · vakuf

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék