Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Kiss Zsuzsanna Emília: Aquincum, Cella trichora. Kutatástörténet – helyreállítás – párhuzamok

A mai Óbuda szívében – az egykori Aquincum külterületén – található, a római időkben emelt háromkaréjos épület romjai már majdnem kilencven éve ismertek. Pannoninában, illetve a Római Birodalom több területén is előfordul ez a triconcháns épülettípus. Az óbudai cella trichora kutatástörténete, a provincia hasonló épületeinek megismerése és a többi tartományban található, három-, öt-, hat- és hétkaréjos ó- és korakeresztény szakrális építmények vizsgálata mind adalékul szolgálhat egy elvi rekonstrukció vagy esetleges részleges rekonstrukció készítéséhez, illetve ahhoz, hogy az óbudai cella trichora kortárs építészeti eszközök segítségével Óbuda egy olyan kulturális és műemléki értékévé váljon, amit a helyi lakók is magukénak érezhetnek.

Kulcsszavak: Aquincum, cella trichora, régészet, műemlékvédelem

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék