Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Karácsony Rita: A középület-tervezés elméleti oktatása a Műegyetemen – A tárgy professzorai és oktatás-módszertanának változásai (1940–1960)

A középület-tervezés elméletét az 1930-as évek elejétől önálló tantárgy keretében oktatják a Műegyetem építészmérnök hallgatói számára. Jelen tanulmány mindenekelőtt a tárgy 1940-es, 1950-es évekbeli történetét vizsgálja, kiemelve az 1944/45-ös tanévet, amikortól ezen a területen is megjelent a modern szemlélet a magyar építészetoktatásban. A változások elsősorban Kiss Tibor professzornak voltak köszönhetők, aki különféle módszerekkel próbálta meg összekapcsolni az előadásokon alapuló elméleti oktatást a gyakorlattal. Az általa és kollégája, Weichinger Károly által képviselt oktatói-tervezői hozzáállás a szocreál stílusdiktátum alatt is tovább élt, és szellemi örökségként ma is érezteti hatását a BME Építészmérnöki Karán.

Kulcsszavak: építészetoktatás ・ középület-tervezés ・ modern szemlélet ・ szocreál

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék