Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Halmos Balázs – Marótzy Katalin: Kőfaragójelek a gyulafehérvári székesegyház románkori szentélynégyzetén, déli mellékhajófalán és főszentélyén

A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének munkatársaiként 2000 óta végzünk „Bauforschung” kutatásokat és ehhez kapcsolódóan alakhelyes felméréseket a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházon. A kutatások érdekes résztémája a kőfaragójelek kérdése, melyről a déli torony kapcsán már beszámoltunk e lap hasábjain. 2010 óta végzett felméréseink – melyek a déli mellékhajófal külső homlokzatát, a román szentélynégyzetet és a székesegyház úgynevezett gótikus szentélyét érintették – újabb eredményekre vezettek a témában. Cikkünkben a felméréseken felfedezett – részben már korábban ismert, részben újonnan napvilágra került – mesterjegyek katalógusát adjuk közre.

Kulcsszavak: gyulafehérvári székesegyház, középkori építészet, kőfaragó jelek

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék