Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Krähling Anna: Gottfried Semper elvei és a modern építészet – Főbb elméleteinek értelmezése és hatása

Gottfried Semper a 19. században, 1803 és 1879 között élt és alkotott. Életműve számos épület mellett jelentős mennyiségű írásból és tanulmányból áll. Kortársai közül kiemeli éleslátása, amivel az adott korszak eszmei és technikai kérdéseit szemlélte. Korát kíméletlenül bírálta, egy új korszak születését várta. Sokszínű munkásságában az építészet kezdeteiről alkotott elméletektől az antik építészeten át korának meghatározó elméletei is megtalálhatóak. Jelentősége abban is megmutatkozik, hogy gondolatai nem csak kortársaira, hanem a ma alkotó építészekre is hatottak és hatnak.

Kulcsszavak: Gottfried Semper, építészetelmélet, polikrómia, Az építészet négy eleme, Bekleidungstheorie

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék