Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Golda János: A történet folytatódik – Opponensi vélemény Pazár Béla Klasszikus és modern DLA-dolgozatához

A kortárs magyar építészetben ezek az értelmezési és átélési kísérletek azonban – objektív és/vagy szubjektív okok, munka vagy felkészültség hiánya miatt – sajnos csak nagyon keveseknek sikerülhetnek. Pazár Béla az egyik, akinek talán igen.

Kulcsszavak: nyelv, narratíva, valóság, építészeti mű

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék