Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Fekete J. Csaba: Magyarországi kastélyprogramok bemutatása a közelmúltig – kitekintéssel az állami kastély-fenntartás külföldi gyakorlatára

A kastélyok és kastélyegyüttesek a nemzeti kulturális örökségünk és a nemzeti vagyon fenntartása szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Az állami tulajdonú kastélyok programszerű felújítása területén, több hullámban megjelenő, különösen 2014-től kezdődően financiális és koncepcionális javulás tapasztalható. Mindez okot adhat arra, hogy a programszerű állami kastélyhasznosítás folyamatát, történetét, adminisztratív, szabályozási és intézményi hátterét 2016-ig korszakonként áttekintsük. Az áttekintés nem mellőzheti a kastély, mint sajátos építészeti műfaj, különleges épületfajta fenntartását eredetileg biztosító birtokgazdálkodás megváltozásának bemutatását sem. Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés szükségessége és lehetősége elkezdte megváltoztatni a Magyarországon uralkodó, hagyományos „közösségi érték” szemléletet, és az irányzat sokszor elhatárolódik a piaci szemlélettől, a gazdasági haszon helyett a közösség számára fontos szubjektív tényezőkre helyezi a hangsúlyt. Az állami tulajdonban megtartott kastélyok esetében az egységes tulajdonosi joggyakorlás, vagyonkezelés, hasznosítás megteremtése a legfontosabb technikai jellegű adminisztratív lépés, amely megvalósítható az ágazati jogszabályok módosítása mellett a megfelelő fenntartó szervezetrendszer kialakításával. Az egységes kezelési rendszer és igazgatás akkor lehet megfelelő és korszerű, ha az megbízható és átlátható, alkalmas az állami támogatás szakszerű és hatékony felhasználására, mozgósítani és koncentrálni tudja az állami támogatáson kívüli anyagi eszközöket is.

 

Kulcsszavak
kastély · kastélyegyüttes · műemlékvédelem · kastélyprogram · kastélyfenntartás · nemzeti vagyon

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék