Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Fehér Krisztina: Szentély és hajó kapcsolódása a kora-román provinciális építészetben

 

A monumentális építészet jól ismert formáinak leszármazása a provinciális építészetbe minden korszakban érdekes folyamat. Az építészeti elemek kisebb léptékű, kifinomulatlanabb használata gyakran csupán formai utánzás eredménye, előfordul azonban, hogy a redukcióból eredő expresszívebb formák az eredeti szándékokat kifejezőbben mutatják. A középkori templomok mind építészeti, mind eszmei szempontból egyik legfontosabb területe a szentély és a hajó kapcsolódása. E két épületrész határaként értelmezhető a passage berrichon jelensége is, amelynek vizsgálata a jelen tanulmány előzményét és kiindulópontját képezi. Ez a jelenség illetve építészeti elem csupán a 12. századi Franciaország provinciális emlékeiben fordul elő, eredetének kutatása során azonban térben és időben kiterjedtebb emlékanyag vizsgálatára nyílik lehetőség a szentély és hajó kapcsolódásának témájában.

Kulcsszavak: szakrális, liturgia, romanika

 

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék