Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Fehér Krisztina: Felmérés az építészképzésben – 1945 előtti műemlékfelmérési rajzok az építészoktatás első nyolc évtizedéből

Napjainkban az építészeti felmérésről egyre inkább a lézerszkennelés jut eszünkbe. A lézeres, digitális technológia valóban ugrásszerű fejlődést jelent az építészeti tervezés és a műemlékek tudományos kutatása terén, érdemes azonban átgondolnunk, milyen pótolhatatlan előnyökkel rendelkezik a hagyományos, kézi felmérés is. A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének Rajz-és Fotótára számos felmérési rajzot tartalmaz az építészképzés 19. századi kezdetei óta, amelyek felhívják a figyelmet, és mintegy bizonyítékul szolgálnak a felmérés oktatásban betöltött szerepének fontosságára. A műegyetemi építészképzés első nyolc évtizedének felmérési rajzai alapján képet kaphatunk a felmérés tervezéshez, kutatáshoz és oktatáshoz való viszonyáról három építész-oktató-generáció munkásságán keresztül.

Kulcsszavak: műemlékfelmérés · építészeti rajz · 19. század · építészoktatás · építészettörténet

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék