Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Danielisz Dóra: „Székely stílus” – Debreczeni László háromszéki templomterveiről

Debreczeni László munkássága közismert az erdélyi építészettörténet és a műemlékvédelem kutatóinak körében. A történeti építészet Debreczeni számára nem csupán értékvédelmi feladatot jelentett, hanem inspiráció volt, mely műemlékekhez kötődő tervezési munkáin túlmutatott. Jelen tanulmány Debreczeni önálló alkotói tevékenységét, két meg nem valósult épülettervén keresztül kívánja bemutatni. A vajnafalvi és málnásfürdői református templomok tervrajzai és vázlatai annak a sokat hivatkozott, mégis máig nem teljes körűen feltárt hagyatéknak a részei, mely az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának gondozásában Kolozsváron található.

Debreczeni levelezései nyomán vázolható, hogy miként nézhetett volna ki az általa megálmodott új „székely stílus”, mely nyomán születő templomok egyedi színfoltjai lehettek volna egy Háromszéken soha ki nem bontakozó templomépítészeti irányzatnak.

 

Kulcsszavak:
Debreczeni László · Erdély · Kovászna megye · Háromszék · Málnásfürdő · Vajnafalva · református · templomépítészet

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék