Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Danielisz Dóra: Elmélet és gyakorlat szintézise J. B. Fischer von Erlach építészetében Karlskirche & Historische Architektur

Johann Bernhard Fischer von Erlach műveinek építészettörténeti jelentősége közismert. Épületeiben a Reichstil a maga elkápráztató teljességében jelenik meg. Az építészet gyakorlati művelésén túl Erlach átfogó elméleti műveltsége is figyelemre méltó volt. Az antik Róma romjai, Bernini műhelye, a korabeli itáliai barokk épületek – Borromini és Guarini munkái –, Veneto palladieszk villái és Észak-Európa mind az építész kedvelt úti céljainak bizonyultak. Sokrétű tapasztalatainak összefoglalása épületeiben tetten érhető, továbbá elméleti és történeti tudása eredményeként született meg – a közép-európai barokk építészettörténet írás egyik kiemelkedő műve – az Entwurff Einer Historischen Architectur. A könyv több szempontból is izgalmas, mégis egyik legfigyelemreméltóbb erénye, hogy a szerző későbbi gyakorlati munkásságának forrása lett. Erlach az elméleti és gyakorlati építészeti praxis összhangját teremtette meg, és e kettős szemlélet eredményeként született meg a bécsi Karlskirche.

Kulcsszavak: barokk, építészetelmélet, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Karlskirche, Historische Architektur

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék