Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Csakurda Zoltán – Szabó Péter Bálint: A nagykanizsai ferences kolostor ablakainak történeti elemzése

A történeti épületek ablakainak szerepe alábecsült. Számtalan példát látunk arra, hogy az eredeti építészeti elképzelést egy beavatkozásnál felülírja a használó személyes ízlése, igénye. Ennek megfelelően a homlokzatok elemzésekor is hajlamosak vagyunk csak az architektúrából történeti következtetéseket levonni. Így az ablakok szerkezeti vizsgálata háttérbe szorul, pedig sokszor nagyon fontos korlenyomatok, a ház történetéről is számtalan érdekességet őriznek. A nagykanizsai ferences kolostorra ez hatványozottan igaz. A 18. században épült barokk rendház az évszázadok folyamán számos funkciót látott el, de alaprajzi rendszere, térlefedései, és hangulata mindvégig változatlanul megmaradt. Alaposan megvizsgálva viszont a nyílászárókat, az egyes szerkezeti megoldások ellentmondásosak, hiszen más-más korokból származnak. Tanulmányunkban ezeket szeretnénk feloldani, az ablakok és szerkezeti elemeik kronológiáját felállítani. Az ablakok történetén keresztül pedig a ház történetét is jobban meg tudjuk ismerni. A zárda felújítása és bővítése 2018-2019 folyamán megkezdődik, ami vélhetően egységesíti majd az ablakok arculatát, ezért írásunk értékőrzésül is szeretne szolgálni. 2017 nyarán nagykanizsai terepmunka keretében elkészítettük a rendház nyílászáróinak dokumentációját, mely kutatásunk kiindulópontját jelentette. Ezen kívül forrásként felhasználtunk még ablakokról szóló összefoglaló műveket, helytörténeti irodalmat és 19-20. századi épületszerkezettani ábragyűjteményeket.

Kulcsszavak: Nagykanizsa · ferences kolostor · történeti nyílászárók · roncsolásmentes kutatás ·kronológia

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék