Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Bozsik Máté: Vitányvár építéstörténeti vizsgálatának módszertani tapasztalatai – Épületkutatás korszerű digitális eszközökkel

A Vértesben fekvő Vitányvár egyike azon középkori magyarországi romoknak, melynek falai jelentős magasságig eredeti formájukban megőrződtek, azonban kiterjedt kutatásukra és konzerválásukra a közelmúltig nem került sor. A vár építéséről és eredeti kialakításáról rendelkezésre álló írott és képi dokumentumok szűkössége az építéstörténeti kutatás számára kiemelt fontosságúvá teszi az épületről a helyszínen gyűjthető információkat: a hagyományos régészeti feltárás mellett a falakon tapasztalt jelenségek dokumentálása és értelmezése által tudhatunk meg a legtöbbet az egykori épületszerkezetekről, építési periódusokról.

Ennek vizsgálata a korlátozott helyszíni lehetőségek miatt olyan gyakorlati módszert igényelt, mellyel gyorsan, és a helyszíni munka lerövidítésével készíthető alakhelyes felmérés a falakról. A tanulmányban bemutatjuk a felmerült vizuális adatrögzítési módszereket (manuális felmérés mérőállomással; térben referált fotómontázs; lézer- és fotószkennelés), valamint áttekintjük ezek előnyeit és korlátait, emellett a várban folytatott kutatás tapasztalatain keresztül példákat hozunk a módszerrel gyűjthető új építéstörténeti információkra.

 

Kulcsszavak:
Vitányvár · Bauforschung · alakhelyes felmérés · fotogrammetria

 

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék