Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Baku Eszter: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázata

A két világháború közötti magyar építészeti kutatások jelentős hányada a nemzetközi modern építészethez kapcsolódó építészeket és épületeket vizsgálta, valamint a magyarországi modern építészet kialakulásához vezető utat. Cikkünkben egy, a korszak emblematikus, azonban keveset tárgyalt épületével és a hozzá kapcsolódó tervpályázattal foglalkozunk. A Prohászka Ottokár Emléktemplom és tervpályázata talán elsőként szolgáltat példát arra a stíluspluralizmusra, ami olyannyira meghatározta ezt a korszakot. Nem véletlenül nevezte az 1928-1932 közötti öt évet Pamer Nóra az „erjedés idejének”, hiszen a történelmi stílusok kavalkádja mellett megjelent a modern építészet formavilága olyan tradicionális épülettípusok esetében is, mint a templomok. Tanulmányunk alapját a templom kutatása közben előkerült töredékes tervpályázati anyag adja, amely korábban csak a Magyar Építőművészet és a Tér és Forma hasábjairól volt ismert.

Kulcsszavak: templomépítészet, két világháború közötti építészet, Prohászka Ottokár Emléktemplom, tervpályázat

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék