I./1. szám I./2. szám I./3. szám I./4. szám II./1. szám II./2. szám II./3. szám II./4. szám III./1. szám III./2. szám III./3. szám III./4. szám IV./1. szám IV./2. szám IV./3. szám IV./4. szám V./1. szám V./2. szám V./3. szám V./4. szám VI./1. szám VI./2. szám VI./3. szám VI./4. szám VII./1. szám VII./2. szám VII./3. szám VII./4. szám VIII./1. szám VIII./2. szám VIII./3. szám VIII./4. szám

 

M Ű E M L É K V É D E L E M

I. évf. 1. szám

 

LECTORI SALUTEM!

Köszöntjük a műemlékvédelem elmélete és gyakorlata iránt érdeklődő olvasót. Szándékunk szerint az ARCHITECTURA HUNGARIAE címet viselő elektronikus periodika rovataként rendszeres információkkal szolgálhatunk nem csupán a Tanszéken folyó elméleti és gyakorlati munkáról, hanem tágabb értelemben a műemlékes szakma, az épített kulturális örökség védelmével foglalkozó szakemberek számára is hasznos publikációs lehetőséget és tájékozódási forrást kínálhatunk.

Különösen fontosnak érezzük az elméleti problémák iránt érdeklõdõk megjelenését és kölcsönös találkozását ezeken a "hasábokon". A ’70-es – ’80-as években méltán szakmai rangot, elismerést kivívott hazai mûemlékvédelemben az elmúlt bõ évtizedben az értékválság jelei érzékelhetõk. Az építészet zászlaja alatt egymást kirekesztõ szándékok, a másik véleményének igazát kétségbe vonó, erõszakkal eltagadó nézetek szembe fordították egymással a gyakorló építészek nagyobb és a mûemlékesek szûkebb táborát. Az elvi megfontolásokat megcsontosodott konzervatívizmusnak tartó egyik oldalt neoliberális, az értékeket semmibevevõ, öncélú, magamutogatással vádolja a másik oldal. A mégannyira is heterogén szakma egészére jellemzõ eltérõ önmeghatározást hangoztató csoportok egymás elleni tevékenységének következménye az építészet társadalmi presztizsének a csökkenése. Örökös, önmagunkkal is elentmondó véleményekkel, vitákkal nem lehet eredményt elérni. Hol egy új épület sorsáról, a városon belüli helyének megválasztásáról határoznak negligálva az érdemi szakmai vélemények meghallgatását, de született már döntés mûemléki lajstromba vett épületek védelmének megszüntetésérõl és ezzel a sokak által értéknek tekintett emlék elpusztításáról is. Egy ma még kevesek számára hozzáférhetõ elektronikus media lehetõségei korlátozottak. Azonban amire e "lap" hasábjain vállalkozunk nem kevés: fel szeretnénk hívni az érdeklõdõk figyelmét a problémákra és a szakmai viták számára egy gyors reagálási alkalmat kínáló, "négyszemközti" lehetõséget kínálunk. Küzdünk azért, hogy az indulatok kopját törõ hevülete akár e szerény keretek között is levezethetõ legyen. Nem hisszük, hogy valaha is lehetõség lenne egy új mûemléki karta kidolgozásával a konszenzus ellentmondásokat elfojtó látszat-békéjének a megteremtésére. De hiszünk abban, hogy az elvek és gondolatok ütköztetése a nézetek kölcsönös megértéséhez és a másság tudomásulvételéhez is vezethet – ha a szándék és a cél közös: az értékteremtés és az értékmegõrzés.

Az ALMA MATER felelőssége nem csak a tudás átadásának időszakában megkérdőjelezhetetlen. Nem csupán táplál, hanem jótékony is, figyelő is, segítő is. Az előttünk járóktól kapott gondolatok, eszmék megőrzése, fejlesztése kötelezettséget ró ránk. Ennek jegyében indítjuk útjára ezt a - terveink szerint szerkesztett formában évente négyszer megújuló - sorozatot.

Dr. Mezõs Tamás