Page 8 - AH_vol16_no3_pp81-96_CsakurdaSzabo
P. 8

08–09  A 12. számú ablak számítógépes modellje.

      10–11  A 07. számú ablak vízszintes, és függőleges metszet.        A profilok alapján a belső szárnyakat az 1950-60- is megtalálható még az ablakon, mely bizonyíthatóan
      as évekre datáljuk. Hasonló profilokat mutat be szá- a barokk korból származik mivel rocaille mintával dí-
      mos korabeli ábragyűjtemény is. 7         szített. E vasalat-típus egy másik ismert és publikált
                                  9
        A 06-os, 08-as ablakok külső és belső, valamint a  példája a budai várban az Úri utca 37 szám alatt lévő
      07-es és 11-es ablakok külső tokján a szárny a tokon  18. század első évtizedeiben épült lakóházon látha-
      lévő pipapántra akasztott hüvelypánttal kapcsolódik a  tó. . A 07-es és a 11-es ablakoknál szárnyakat talpas
                                10
      kerethez, ezt díszített sarokvas erősíti meg. Ez a vasa- félfordítóval lehet zárni mindkét réteg esetén, a 06-os
      lat valószínűleg tömegcikk, ugyanis hasonló, lemez- és 08asablakoknál rigli található, amely típusa azonos
      ből hajlított, illetve vágott, szeggel rögzített stilizált  a 10-es ablak zárjával. A földszinti ablakoknál a külső
      növényi díszítésű sarokvasat több 1940 előtti ábra- oldalon fém rácsot helyeztek utólag. Későbbi behe-
      gyűjtemény ábrázol. A 07-es és a 11-es ablakok belső  lyezésüket bizonyítja, hogy a fa kerethez rögzítették.
               8
      szárnyán egyszerű, zömök 20. századi bevésett dió- (8–13. ábra)
      pántot alkalmaztak. Sarokvasak egy másik csoportja      7 Erre példa Dr. Széll László: Magasépítéstan II. Tankönyvkiadó,  9 Vukov, 23.
      Budapest 1960. 179.                10 Szentpéteri József: Úri utca 37. (Horler Miklós nyomán).
      8 Pl.: Sándy Gyula: Épületszerkezettani táblák. Gyorsjelentés  A budai vár. <http://budavar.btk.mta.hu/hu/utcak-terek-epuletek/
      Kiadó, Budapest 1999. Az 1932. évi kiadás utánnyomása) 63.  uri-utca/145-uri-utca-37.html> [Megtekintve: 2017.10.28]

      88 · Architectura Hungariae 16 (2017) 3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13