Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Kóródy Anna Nóra: Újjáéledő hagyomány – Újraértelmezett formák a kortárs spanyol szakrális építészetben

A tanulmány a szakrális terek mai szerepét vizsgálja Spanyolországban, ahol a nagy számban épülő, nemzetközi érdeklődésre is szert tett projektek áttekintésével kirajzolódnak a szakrális terek kortárs megjelenésére és mai használatára vonatkozó tendenciák. A megfigyelhető folyamatok három kulcsszó (’alkotás’, ’átalakítás’ és ’átértelmezés’) köré rendezhetőek a helyi közösség igényeinek és az épített örökség adottságainak megfelelően. Az ’alkotás’ a jellemzően külvárosi településrészek újonnan kiépített templomaira utal, amik már koncepciójukban is a mai funkcionális követelményeket és formai kifejezésmódot követik, az ’átalakítás’ az átalakuló egyházközségek kortárs igényeire reflektál, az ’átértelmezés’ pedig a funkciótlanná vált történeti szakrális terek új használatára vonatkozik. A tanulmány példákkal illusztrálja a három tervezési irányvonalat, bemutatva a szakrális rendeltetés hagyományos formáinak, tereinek mai továbbélési lehetőségeit, és azokat az építészeti eszközöket, amik a történeti folytonosság fenntartására irányulnak a kortárs társadalmi, műszaki és esztétikai igények kielégítése mellett.

Kulcsszavak: egyszerűség, emlékkép, hely, személyesség, az építés logikája

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék