Harmadévente megjelenő építészeti folyóirat – HU ISSN 1588-0109

Fekete J. Csaba – Gyetvainé Balogh Ágnes: Az építészeti elemzések jelentősége a műemlék-kutatásban – a biatorbágyi Sándor-Metternich-kastély példája

Biatorbágy Város Önkormányzata megbízásából 2008-ban e cikk szerzői, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén műemlékvédelmi tudományos dokumentációt készítettek, amelynek keretében írott és ábrázolásos forráskutatással nemcsak a Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti tudományos dokumentációját készítették el, hanem olyan építészeti elemzéseket is elvégeztek, amelyek hagyományosan nem tartoznak a műemlékkutatás tárgykörébe. A forráskutatással és helyszíni szemrevételezéssel nyert történetiségre és műemléki értékre vonatkozó adatok, fragmentumok elemzése és grafikai eszközökkel történő ábrázolása, megjelenítése nemcsak a kutatási eredmények gyors áttekintésére alkalmas, hanem alapjául szolgálhat az értéktudatos műemlék-hasznosítás tervezői programalkotásának, építészeti koncepciója kialakításának is.

Kulcsszavak: műemlékkutatás, Biatorbágy, Sándor–Metternich-kastély

E-Paper:
Epaper
E-Paper:
PDF Download

©2008 Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék