FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dr. KALMÁR MIKLÓS

TUDOMÁNYOS SZERKESZTŐ:
Dr. SIMON MARIANN

KÉP- ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐ:
Dr. RABB PÉTER

IX. évfolyam 4. szám (2010. december)

Cikkek:

IX. évfolyam 3. szám (2010. szeptember)

Cikkek:

IX. évfolyam 2. szám (2010. június)

Cikkek:

IX. évfolyam 1. szám (2010. március)

BeköszöntőAz "Architectura Hungariae" című, negyedévenként megjelenő internetes folyóirat 1999 tavaszán jelent meg először. Egy pályázaton nyert OTKA támogatás biztosította az anyagi fedezetet. A „Webdesign” készítette internetes felületen három rovat indult. Építészettörténet, Műemlékvédelem és a Kortárs építészet. Mindhárom rovat élén a szűkebb szakma által elismert vezető oktató, rovatvezető gondoskodott a publikációk mennyiségéről és minőségéről. 2006 decemberéig nyolc évfolyam vált ismertté. Az utóbbi néhány év elmaradása után a folyóirat most folytatja küldetését.
1999-ben Krähling János, az „Építészettörténet” rovat vezetője írta a folyóirat feladatairól: Az "Architectura Hungariae" Internet honlap "Építészettörténet" rovata elsősorban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki tanszékének kebelén létrejött, építészettörténeti tárgyú publikációkat tárja a nagyközönség elé, mindezen fölül azonban alapvető célja a nyitottság minden olyan szakmailag előremutató kezdeményezésre, amely építészettörténeti ismereteinket bővíti. Ugyanekkor, Mezős Tamás, a Műemlékvédelem rovatvezetője a következőket tartotta fontosnak: Szándékunk szerint az Architectura Hungariae címet viselő elektronikus periodika rovataként rendszeres információkkal szolgálhatunk nem csupán a Tanszéken folyó elméleti és gyakorlati munkáról, hanem tágabb értelemben a műemlékes szakma, az épített kulturális örökség védelmével foglalkozó szakemberek számára is hasznos publikációs lehetőséget és tájékozódási forrást kínálhatunk. Simon Mariann, a „Kortárs építészet” rovat szerkesztésekor, évről-évre, negyedévenként írta le, elemezte, jellemezte az aktuálisan közölt cikkek célját, jelentőségét.
Az internetes folyóirat újdonsága, mintegy tíz évvel ezelőtt, önmagában biztosította a rendszeres megjelenést. A szerkesztők segítségével az alkotók sok értékes gondolata vált ismertté. Eredménynek tekinthetjük a tartalmas nyolc évfolyamot. Azonban az idő múlásával szükségessé vált formai és tartalmi megújulás elhúzódott. Ennek elsősorban anyagi okai voltak, de a tartalmi kérdések kimunkálása is időbe került. Ma már számtalan építészettörténeti, műemlékvédelmi és kortárs építészeti internetes megjelenést láthatunk, csak keresnünk kell. A publikáló szakemberek figyelme is megosztottabb, mint korábban. Ma rugalmasabban kell egy internetes folyóiratot szerkeszteni. A merev, de könnyen kitölthető keretek helyett a folyton változó elvárásoknak kell megfelelni.
Megváltozott a folyóirat szerkezete, megjelenése. Ezután folyamatosan jelen lesz, és folyamatosan töltődik fel. A közölt tanulmányok egymás után jelennek meg. A rovatok megszűnnek, bár az érdeklődési kör a régi marad. A tudományos szerkesztés egy kézbe kerül. Megváltozik a technikai szerkesztő személye és a szerkesztés módja is. A cél, a folyamatosság és a rugalmasság. Továbbra is valljuk, hogy egy építészettörténeti, műemlékvédelmi és az építészetelméleti kérésekhez közel álló kortárs építészeti periodikára továbbra is szükség van. Az ilyen, egységes profilú internetes megjelenés hiánypótló. A háttérintézmény, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 2010-ben ünnepelte 140 éves létét. Az Architectura Hungariae lapjain a múlt és a jelen kapcsolódik össze a jövő építészetének érdekében. Támogassuk, segítsük működését.


Kalmár Miklós, felelős szerkesztő

Cikkek: