ÉLETRAJZOK

 

Mezős Tamás (1951),
okl. építőmérnök, PhD.
Egyetemi tanár, tanszékvezető, a Műemlékvédelmi Szakmérnöki Szak vezetője
mezos@et.bme.hu

Oktatói munka: Műemlékvédelem c. tárgy (magyar, angol, kiegészítő képzés), Ókori építészet története c. tárgy (kiegészítő képzés), Egyetemes ókor, középkor és újkor c. tárgyak (francia nyelvű képzés), Történeti formák rekonstrukciója számítógéppel c. tárgy, Műemléki témájú komplex- és diplomaterv feladatok korrektora
Kutatói témái: A klasszikus egyetemes és provinciális építészettörténet, a XIX. századi magyar építészettörténet homlokzatképzési és formatani rendszereinek elemzése, az építészetelmélet történet és a műemlékvédelem elmélete és története.

Legutóbbi publikációi, tervezői munkái:
 • T. Mezős - C. Wagenaar: Story within a story - Recent developments in Budapest; archis - Architecture, City, Visual Culture, Nederlands Architectuurinstituut, Elsevier archis 5. 2000/3. pp.8-19.;
 • Gordon P. - Mezos T. - Reith A.: Róma és a high-tech. A szombathelyi OTP-fiók üvegfödéme. Alaprajz 2000/5. pp.16-19.;
 • A virtuális valóság hasznáról - Műemlékek számítógépes rekonstrukciója. Alaprajz 2000/6. p.10.;
 • Budapest II.ker. Napraforgó u. 20. sz. alatti Fischer József által tervezettműemléki lakóház engedélyezési terve és tervezői művezetése (1999-2000);
 • Balácapuszta, kőtár építése a villagazdaság É-i udvarának területén, I. ütem, 1999-2000;
 • Nyíradony és Soltszentimre Árpád-kori templomainak helyreállítási tervei, 2000;
 • Az 1820-as évekből származó, ún. Hajós-ház helyreállítása, Szeged, 2000.
 •  

   

  Istvánfi Gyula (1938),
  okl. építészmérnök (1962), a műszaki tudományok kandidátusa (1985), habilitált doktor (1995)
  Egyetemi tanár
  istvanfi@et.bme.hu

  Több műemlék-helyreállítás tervezője, MTA köztestületi, ICOMOS, MÉSZ, ÉTE tag ill. tisztségviselő

  Fontosabb publikációk:
 • Szíria építészete I-II. Építés- Építészettudomány (1989-90);
 • Magyar tárgycikkek: International Dictionary of Architects and Architecture, Detroit-London-Washington D.C. 1993.;
 • Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University Press, 1997.;
 • Az Alföld építészete. in: A mi Alföldünk, Békéscsaba, 1996.;
 • Az építészet története, őskor, Népi építészet, Tankönyvkiadó, 1997.
 •  

   

  Kalmár Miklós (1948),
  képesített építésztechnikus (1966), okl. építészmérnök (1972), ösztöndíjas tanulmányok, Universität Wien (1975), műszaki doktor (1987), PhD (2003).
  Egyetemi docens
  kalmar@et.bme.hu

  Saját web-oldal

  Oktatói és kutatómunka: komplex- és diplomatervezés, legújabbkori építészettörténet, építészeti beilleszkedés, a historizmus és a századforduló
  Szakmai munka: Mintegy 200 megvalósult építészeti alkotás.

  Fontosabb publikációk:
 • Győr barokk tere, Arrabona, Győr, 1976.;
 • A mai osztrák építészet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.;
 • Szovremannaja architektura Ausztrii, Moszkva, Szrojizdat. 1986.;
 • Ein Barockplatz in Győr, Periodica Polytechnica, Budapest, 1986.
 •  

   

  Krähling János (1962),
  okl. építészmérnök (1988), a műszaki tudomány kandidátusa (1994), PhD (1994).
  Egyetemi docens, Építészmérnöki Kar TDK elnöke
  krahling@et.bme.hu

  Oktató és kutatómunka: Az egyetemes és hazai reneszánsz és barokk építészettörténet előadója a nappali, kiegészítő, az angol nyelvű és posztgraduális képzésben. Az épületfelmérés-épületdokumentálás témakörében rendszeresen tart előadásokat és szervez nyári gyakorlatokat. Kutatási területe: újkori magyar építészettörténet, protestáns templomépítészet, épületkutatás és épületdokumentáklás. Építészeti tervező tevékenységet főleg a műemlék épületekhez kapcsolódóan végez.

  Fontosabb szakmai munkák:
 • Evangélikus templomok Magyarországon. (társszerző). Hegyi és Társa Kiadó, Budapest. 1992.;
 • Nagymányok, evangélikus templom (1992-1994.);
 • Bonyhád, Petőfi Sándor Ev. Gimnázium Kollégiumának bővítése (Masznyik Csabával, 1994-1995.);
 • Budapest, Országház 9. és 10. Jelű homlokzat felmérése és rekonstrukció tervezése (Masznyik Csabával);
 • Maglód és Pilis, evangélikus templomok műemléki tudományos dokumentációi, alakhű felmérései és a helyreállítás tervezései (Masznyik Csabával, 1997-től);
 • Budapest, Deák téri evangélikus templom alakhű műemléki felmérése (2001).
 •  

   

  Simon Mariann (1953),
  okl. építészmérnök (1977), CSc (1995), PhD (1996).
  Egyetemi docens
  simon@et.bme.hu

  Saját web-oldal

  Oktatói munka: Építészet és ökológia c. fakultatív és a Tervezéselmélet c. posztgraduális tárgy
  Kutatói témái: kortárs építészetelmélet; regionalizmus és globalizáció; ökológikus építészet; 1945 utáni magyar építészet.

  Legutóbbi publikációi:
 • "...az építészeti tudás maradéktalan és független érvényesülése..." Elmélet és gyakorlat 1945-1948. in: Architectura Hungariae - Kortárs építészet 1999/3. Http://arch.eptort.bme.hu/kortars3.html
 • Magyarországi építészetelmélet 1945-1970. Építés- Építészettudomány XXVII. 3-4. (2000) 251-268;
 • "... megteremteni elméletünk és gyakorlatunk egységét..." Elmélet és gyakorlat 1952-1956; in: Architectura Hungariae - Kortárs építészet 2000/2. Http://arch.eptort.bme.hu/kortars6.html;
 • Fehér falak mély nyugalma. A budaörsi II. Világháborús Német - Magyar Katonatemető és Békepark. in: Új Magyar Építőművészet 2000/5. pp.40-43.;
 • "Környezetébe jól illeszkedik." Elmélet és gyakorlat 1957-1963. in: Architectura Hungariae - Kortárs építészet 2000/3. Http://arch.eptort.bme.hu/kortars7.html;
 • Kötöttségek és kötődések. Identitáskeresés a hazai építészetben 1968-1972. in: Architectura Hungariae - Kortárs építészet 2000/4. Http://arch.eptort.bme.hu/kortars8.html.
 •  

   

  Daragó László (1966),
  okl. építészmérnök (1991).
  Egyetemi adjunktus
  darago@et.bme.hu

  Oktató munka: Komplex és diplomaterv konzulens, középkori építészettörténet előadója a kiegészítő képzésen. Népi, ókori, középkori és újkori gyakorlatok és műemlékfelmérési gyakorlat vezetése.
  Szakmai munka: Lakóházak és irodaépületek építészeti tervezése.

   

   

  Farkas Pál (1948),
  okl. építészmérnök (1972), műemlékvédelmi szakmérnök.
  Egyetemi adjunktus

  Oktató munka: Komplex és diplomaterv konzulens.
  Szakmai munka: Lakóházak és középületek építészeti tervezése.

   

   

  Gyetvainé Balogh Ágnes (1968),
  okl. építészmérnök (1991), okl. műemlékvédelmi szakmérnök (2000), PhD (2003).
  Egyetemi adjunktus, az Építés- Építészettudomány c. folyóirat szerkesztője
  gybalogh@et.bme.hu

  Oktatói munka: Építészettörténeti gyakorlatok és nyári műemlékfelmérési gyakorlat, Legújabbkori építészettörténet tárgyelőadó Kutatói munka: Műemléki tudományos dokumentációk készítése PhD téma: Nöpauer Mátyás élete és munkásága.

  Fontosabb publikációk:
 • A homlokzatképzés szabályozása a reformkori Pesten. in: Építés, Felújítás 1997/5. p.46-48.;
 • Német származású építészek, építőmesterek tevékenysége Budapesten. in: Németek Budapesten (szerk.: Hambuch Vendel) Bp., 1998. p.379-389.;
 • Adatok a budai kőműves és kőfaragó céh életéből (1690-1872). in: Építés- Építészettudomámy, 1998. 1-2. szám p.93-123.;
 • Buda főváros kőműves és kőfaragó céhe mesterei. in: Építés- Építészettudomány, 1998. 3-4. szám p.269-333.;
 • Die Tätigkeit deutschstämmiger Architecten und Baumeister in Ofen-Pesth. in: Deutsche in Budapest. (Zusammengestellt von Wendelin Hambuch). Bp., 1999. p.585-602.;
 • Nöpauer Máté élete és munkássága. in: Architectura Hungariae - Építészettörténet 1999. I. évf. 3. sz. Építészettörténet. Http://arch.eptort.bme.hu/epitesz3.html;
 • Nöpauer Máté templomai. in: Építés- Építészettudomány XXIX. kötet 3-4. szám. 2001. p. 361-378.; illetve in: Architectura Hungariae. 2001. III. évf. 2. sz. Építészettörténet. Http://arch.eptort.bme.hu/10/10balogh.html;
 • Nyírlövő község történetének, fejlődésének áttekintése a honfoglalástól napjainkig. in: Architectura Hungariae 2002. IV. évf. 4. sz. Építészettörténet. Http://arch.eptort.bme.hu/16/16balogh.html
 • Fontosabb kutatások:
 • Hősök tere, Millenniumi emlékmű, Budapest, 1997-1998;
 • Erzsébet tér, Danubius kút, Budapest, 2000;
 • Római katolikus plébániaépület, Szigetmonostor, 1999-2000;
 • Páva utcai zsinagóga, Budapest, 2000;
 • BME Központi Könyvtárépület, Budapest, 2001;
 • Budafoki úti lőportár, Budapest, 2003.
 •  

   

  Halmos Balázs (1976),
  okl. építészmérnök (2000).
  Egyetemi adjunktus
  halmosb@freemail.hu

  Ph.D. kutatási téma: A későgótika és korareneszánsz együttélése Magyarországon - a gyulafehérvári Lázói-kápolna

  Oktatói munka: Építészettörténeti gyakorlatok

  Fontosabb publikációk:
 • A gótika hatásai a reneszánsz magyarországi elterjedése első évtizedeiben. in: Architectura Hungariae 2001. III. évf. 1. sz. Építészettörténet. Http://arch.eptort.bme.hu./epitesz9.html
 • A gyulafehérvári Lázói-kápolna alakhelyes felmérése és kutatásainak eredményei. in: Műemlékvédelem XLVII. évf. 2003./2.szám pp. 120-127.
 • Lombard influences in the Renaissance reconstruction of the Lázói Chapel in Gyulafehérvár. in: Bulletin 2004 p.11-26.
 • Adalékok a gyulafehérvári Lázói-kápolna reneszánsz díszítéséhez. in: Építés- Építészettudomány XXXII. Kötet 3-4. szám, 2004.
 • Rural heritage protection in underdeveloped areas - The Magyarlukafa case. in: The Siikalatva Challenge. International workshop in Finland - 2003/2004. Ed.: Raine Mäntysalo, Özlem Özer-Kemppainen. Shira Brand, Balázs Halmos. Publication A 31. University of Oulu, 2004.
 •  

   

  Kralovánszky Réka (1956),
  okl. építészmérnök (1980).
  Egyetemi adjunktus

  Oktató munka: Komplex és diplomaterv konzulens.
  Szakmai munka: Lakóházak és középületek építészeti tervezése.

   

   

  Rabb Péter (1966),
  okl. építészmérnök (1993).
  Egyetemi adjunktus
  rabb@et.bme.hu

  Oktatói munka: Építészettörténeti gyakorlatok és középkori építészettörténet előadások

  Fontosabb publikációk:
 • Gerő László: Mátyás király palotája. in: Magyar Építőművészet. 1995/1. p.7-8. Könyvismertetés;
 • III. Béla nyolcszáz évvel ezelőtti halálára. Országépítő. 1996/1. p.51-52.;
 • Kollár János - Vámossy Ferenc: Mérnöki alkotások esztétikája. Bp., Akadémiai Kiadó, 1996. Szakillusztrációk készítése;
 • Eszetrgom megpróbáltatásai, fellegvár Esztergomban. Országépítő. 1997/1. p.10-23.;
 • Növények az építészetben. Építés- Építészettudomány. XXIX. kötet 3-4. szám. p.115-134;
 • Szerep története. in: Architectura Hungariae - Építészettörténet 2001/3. Http://arch.eptort.bme.hu/epitsz11.html.
 • Tervezői munkái:
 • Sárga borház rekonstrukciója, Mezőzombor, 1995 (Ekler Dezsővel);
 • Magyarok Világszövetsége székházának felújítása, átépítése, Budapest, 1996;
 • Présház rekonstrukciója és bővítése, Szentbékkála, 1996 (Ekler Dezsővel);
 • Népilakóház felújítása és bővítése, Sülysáp, 1996;
 • Népilakóház felújítása és bővítése, Diósjenő, 1997;
 • Társasház tetőtérbeépítése, Budapest, 2001.;
 • Családi ház, Nagykovácsi, 2001.;
 • 24 lakásos lakópark, Kóka, 2001.
 •  

   

  Szalai András (1953),
  okl. építészmérnök (1978), okl. művészettörténész (1987).
  Egyetemi adjunktus
  aszalai@et.bme.hu

  Oktatói munka: előadások - konzultációk
  XX. századi építészettörténet (posztmodern és kortárs), művészettörténet, a magyar snassz... - komplex és diplomatervezés (Pazár Bélával)

  Legutóbbi publikációi:
 • Amikor a hóhért akasztják (Párhuzamos helyszínrajz) Fábry Sándorral. in: Octogon 1998/1; p.52-53.;
 • A Nagy Böszme (Párhuzamos helyszínrajz) Fábry Sándorral (kézirat) in: Octogon 1998/2; p.73-74.;
 • Pasaréti Építésztalálkozó - "A múltra épülő jövő". in: Octogon 1998/2; p.70.;
 • Ex-expo. Eső után köpönyeg, avagy ex van ex-t kell szeretni. in: Új Magyar Építőművészet. 1998/5; p.23-25.;
 • fe + ef & rex..., avagy művészet és bableves - egy privát oral history archívum szemelvényei 1998. (Kézirat a Vajda Lajos Stúdiót bemutató dokumentumkötetbe);
 • Dormológia és techno - Lassan, tűnődve...(Jean Nouvel-ről). in: Balkon 99/3-4; p.58-59.
 •  

   

  Vukoszávlyev Zorán (1972),
  okl. építészmérnök (1996), műemlékvédelmi szakmérnök (2001), PhD (2003).
  Egyetemi adjunktus
  vzoran72@hotmail.com

  Kutatási területe: Kortárs építészeti tendenciák

  Oktatói munka: Építészettörténeti gyakorlatok, komplex tervezés konzultáció

  PhD: Magyarország szerb ortodox templomépítészete - a XVIII-XIX. századi fejlődés tipológiai vázlata

  Fontosabb publikációk:
 • Spontán-montázs-építészet. in: Tervezéselmélet tanulmányok. BME. 1998. pp.11-17.;
 • Rusz Borivoj-Vukoszávlyev Zorán: A deszki szerb templom. Deszki Füzetek 7.szám. 1999.;
 • Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb ortodox templomainak periodizációjához. Architectura Hungariae - Építészettörténet 2001/2. Http://arch.eptort.bme.hu/epitsz10.html
 • A dinamika igényével. UN Studio projektek. in: Octogon 2003/3. pp.100-104.; illetve angol nyelven: Focusing on dynamics. UN Studio project. in: Octogon 2003/3. pp.100-104.
 • A buborék súlya. Graz Kunsthaus. in: Atrium. 2003/6. pp.4-6.; illetve angol nyelven Bubbleweight. in: Atrium. 2003/6. p.7.
 • Cikcakk. MVRDV-objektumok, Hollandia. in: Alaprajz. 2003/8. pp.20-23.
 • Tiszta képletek. in: Utóirat - Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete. 2003/6. pp.3-5.
 • Alfától ómegáig. in: Utóirat - Post Scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete. 2003/6. p.14.
 • Kiállítás:

 • Trsity, Jugoszláv Köztársaság, 1997.

 •  

   

  Fekete Csaba József (1977),
  okl. építészmérnök (2000).
  Egyetemi tanársegéd, Építészmérnöki Kar TDK titkára
  feketecs@externet.hu

  Oktatói munka: Építészettörténeti gyakorlatok
  Kutatói munka: A született és polgári arisztokrácia palota- és kastélyépítészete.

  Fontosabb publikációk:
 • Múlt.Jelen.Jövő - A mosdósi őrgróf Pallavicini-kastély története. in: Dr. Gyurkovits Kálmán (szerk.): A Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház Mosdós fél évszázada 1949-1999. pp.88-96. Mosdós. 1999.;
 • Korok és stílusok. in: Földes László (szerk.): Építőművészet Magyarországon. CD-Rom. Budapest, Kossuth Kiadó, 2000.;
 • A történeti kastélyok integrált védelme Magyarországon. in: Művelődés LIV. évf. 4. sz. p.6-8. Kolozsvár. 2001.;
 • Kastélyideál a századfordulón. in: in: Architectura Hungariae 2002. IV. évf. 1. sz. Építészettörténet. Http://arch.eptort.bme.hu/13/13fekete.html;
 • Egy műemlékhelyreállítás ... amit jónak tartok. in: Architectura Hungariae 2002. IV. évf. 2. sz. Műemlékvédelem. Http://arch.eptort.bme.hu/14/14fekete.html;
 • Hagyományos építészeti feladatok alakulása 1750 és 1920 között - lakóház építészet. in: Architectura Hungariae 2002. IV. évf. 3. sz. Építészettörténet. Http://arch.eptort.bme.hu/15/15fekete.html;
 • Schlossideal um die Jahrhundertwende. in: Bulletin. BME Építészmérnöki kar. Budapest. 2002.
 •  

   

  Kiss Zsuzsanna (1977),
  okl. építészmérnök (2002).
  Egyetemi tanársegéd
  kisszsuem@freemail.hu

  Ph.D. kutatási téma: Arány és arányosság a római provinciális templomépítészetben

   

   

  Marótzy Katalin (1976),
  okl. építészmérnök (2001).
  Egyetemi tanársegéd, Építészmérnöki Kar posztgraduális képzés titkára
  mkata@et.bme.hu

  Ph.D. kutatási téma: A reneszánsz és neoreneszánsz kapcsolata a XIX.századi Budapesti historizmusban


  Publikációk:
 • Reneszánsz és neoreneszánsz - Ybl Miklós budapesti lakó- és középületeinek homlokzatai, TDK 1998, OTDK 1999
 • Csobánc várának kutatása és elméleti rekonstrukciója, TDK 2000, OTDK 2001
 • Homlokzatok illeszkedése a XIX. század második felének Budapestjén. Tusnád 2003 - Történeti épületek felújításának kompatibilitás-kérdései. 2003. pp.100-107.
 • Ybl Miklós - Az építészet nagy mesterei. Holnap Kiadó. 2003. Szerk.: Gerle János, Marótzy Kata
 •  

   

  Zsembery Ákos (1975),
  okl. építészmérnök (1999).
  Egyetemi tanársegéd
  zsakos@freemail.hu

  Ph.D. kutatási téma: Műemlék-bemutatási módszerek középkori építészeti emlékeken.

   

   

  Vonáné Vizoli Veronika (1956),
  okl. könyvtáros
  könyvtáros
  vizoli@et.bme.hu

   

   

   

  Farkas Józsefné (1947),
  főelőadó
  jfarkas@et.bme.hu

   

   

   

   

  Doktoranduszok /Ph.D./:

   

  Óraadó oktatók:

   

  Nyugalmazott oktatóink: